Ice conditions (E4)

From OpenDataSweden
Jump to navigation Jump to search
language codelabeldescriptionaliasesedit
enIce conditionsObservation of iceedit
PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/>
PREFIX wdt: <http://www.wikidata.org/prop/direct/>

# Draft Ice observations

# Date for observation
# Coord
# See id or Wikidata id see https://www.wikidata.org/wiki/Property:P761
# Source
# Ice quality - we need some scale
# icing  - we need some scale

# From SSSK
# Observationsdatum och -tid:	
# Sammanfattande rekommendation: Väl åkbar /  Åkbar /  Med tvekan åkbar /  Oåkbar /  Okänd
# Plogad/konstfrusen bana:	 Observationen avser en plogad/konstfrusen bana
# Isläggning:	 Helt öppet / Delvis islagd (< 50%)/  Huvudsakligen islagd / Helt islagd (> 95%)
# Källa för informationen:	
#Kommentar:	
#Språk:	English / Swedish
# Bärighet: I
# Istjocklek  cm
#Iskvalitet:	
#Åkyta:	
#Ytjämnhet:	
#Ytbeläggning:	
#Ytsnö:	
#  Snödjup 
# Ythinder:	
# Plurrningsrisk: